Ars Reginae

Reginele-Scriitoare ale României. Romania's Writer-Queens. Rumäniens Schriftsteller-Königinnen

  • wordpress analytics

Regina Maria: Mother’s home – Patria mamei – Mutters Heimat

Posted by arsreginae pe 04/24/2010

Marie Alexandrovna, Queen Marie’s Mother

„Most people would imagine that it was a great piece of luck and happiness to come from Russia to England. But my mother dearly loved her native country, and she never really felt completely happy in England, though she had many dear friends there. We, her children, on the contrary, born in England, loved England deeply and clung with all our hearts to that love all through our lives, and it was a sadness to discover, later on, that never in her heart of hearts had our mother looked upon England as home, not as the home of homes that one passionately loves.

This is one of the sadness of mothers who are “exported”, or should I rather say “imported”; when their own children become in their turn ardent patriots, they can never quite realize how their mothers also cling to the countries of their birth. To their minds their mother belongs to them and to the country her children were born in, and cannot imagine any other love of their portent’s heart.

Certain things always remain difficult to understand and generations should be merciful toward each other, parents to their children, but also children to their parents, for who can fathom the depths, the longings, the struggles and disappointments of the human heart? And mothers must not imagine that they can implant their ideals, their loves and their passions, in the souls of those to whom they have given birth.”

The Story of My Life by Queen Marie of Romania, 3 volumes, London: Cassel & Company, 1934ff.

„Povestea vieţii mele“ de Regina Maria a României

„Majoritatea oamenilor cred că este mare noroc şi fericire de a veni din Rusia în Anglia. Dar mama mea îşi iubea mult ţara natală şi ea niciodată nu s-a simţit cu adevărat şi întru totul fericită în Anglia, deşi avea mulţi prieteni dragi acolo. Noi, copii ei, din contră, fiind născuţi în Anglia, iubeam Anglia profund şi am ţinut cu toată inima de această iubire întreaga noastră viaţă; dar trist a fost să descoperim mai târziu că mama noastră niciodată, nici în cel mai ascuns unghi al inimii ei, nu s-a simţit în Anglia acasă, nu în felul în care cineva îşi iubeşte cu pasiune acea unică patrie.

Aceasta este tristeţea mamelor „exportate”, sau ar trebui să spun mai degrabă „importate”; când proprii lor copii devin la rândul lor patrioţi arzători, ei nu pot să înţeleagă pe deplin de ce mamele lor ţin la fel la meleagurile lor natale. În mintea copiilor mamele le aparţin lor şi ţării în care şi-au născut copii şi ei nu îşi pot imagina nici o altă iubire în inima părinţilor.

Unele lucruri rămân întotdeauna greu de înţeles şi generaţiile ar trebui să fie indulgente unele cu celelalte, părinţii cu copiii dar şi copiii cu părinţii – căci cine poate presimţi ce adâncimi, ce doruri, ce zbuciumuri şi dezamăgiri sunt în inima omenească? Iar mamele n-ar trebui să-şi imagineze că pot implanta idealurile lor, iubirile şi pasiunile lor în sufletele acelora cărora le-au dat viaţa.”

Traducere in româneşte de Silvia I. Zimmermann (după textul original în limba engleză, publicat în 1934 la editura Cassel, Londra).

„Die Geschichte meines Lebens“ von Königin Maria von Rumänien

„Die meisten Menschen denken, dass es ein großes Glück ist, von Russland nach England zu kommen. Aber meine Mutter liebte ihr Herkunftsland innig, und sie hat sich nie wirklich gänzlich glücklich in England gefühlt obwohl sie viele liebe Freunde dort hatte. Wir, ihre Kinder, geboren in England, liebten dagegen England sehr und hingen mit ganzen Herzen unser Leben lang daran, und es bereitete uns später eine große Traurigkeit, erkennen zu müssen, dass unsere Mutter nie und nimmer in ihrem tiefsten Herzen England als Heimat empfunden hatte, nicht als die einzig wahre Heimat unter allen, die man so leidenschaftlich liebt.

Dies ist die Traurigkeit der Mütter die „exportiert“ oder sollte ich eher sagen „importiert“ werden; wenn ihre eigenen Kinder dann selber feurige Patrioten werden, können sie nie wirklich verstehen, dass ihre Mütter genauso an ihre Geburtsländer hängen. In ihrer Auffassung gehört ihre Mutter ihnen und dem Land, in welchem die Kinder geboren wurden, und sie können sich keine andere Liebe im Herzen ihrer Eltern vorstellen.”

So manches bleibt für ewig schwer zu verstehen und die Generationen sollten gnädig zueinander sein, Eltern zu ihren Kindern aber auch Kinder zu ihren Eltern – denn wer kann die Tiefen, die Sehnsüchte, die Kämpfe und Enttäuschungen des menschlichen Herzens erahnen? Und Mütter sollten nicht glauben, dass sie ihre eigenen Ideale, ihre Lieben und Leidenschaften in die Seelen derer, die sie geboren haben, einpflanzen könnten.“

Übersetzung ins Deutsche von Silvia I. Zimmermann (nach der englischen Originalausgabe erstmals erschienen 1934 im Verlag Cassel, London).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: